Dr. Girayalp Karakuş

Dr. Girayalp Karakuş

Hitler, Hazar Türkleri ve Türk Milliyetçileri

Türk milliyetçilerinin temel diskurlarından birisi de Türk dünyasındaki Turani halkların haklarını aramasıdır. 1920’li yılların başından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadarki süreçte Türkçü diyebileceğimiz insanların faşizm ve Nazizm hayranlığı bilinmektedir. Özellikle Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçü-Turancı önderlerin Nazizme ilgileri olduğu tanıtlandı. 1969 yılında MHP’nin kurulmasıyla ilgili partinin örgütlenmesi, ilkeleri ve yöntemleri Nazizm’den öykündüğünü göstermiştir.

Tarih literatüründe yeni bir tartışma başladı. Nazilerin Yahudi soykırımı esnasında Yahudi inancını benimsemiş Hazar Türklerini soykırıma tabi tuttukları iddiası ortaya atıldı. Bu iddia henüz tam anlamıyla yalanlanmadı ya da kanıtlanmadı. Türk milliyetçileri öykündükleri Nazilerin kendi soydaşlarını katlettiği ortaya çıkarsa ne gibi tepki vereceklerini de merak ediyorum. Türk milliyetçileri her ne kadar faşizm ve Nazizm’den etkilenmediklerini söyleseler de yukarıda bahsettiğim gibi söylem ve metotları Nazilere benzemektedir.

                1930’lu yıllarda Almanya Türklerin Aryen ırkından olup olmadığını araştırmış ve Türklerin Aryen ırkından olmadığı sonucuna varmıştı. Ancak Türkiye’nin o dönemde Avrupalı milletler gibi olmak için yaptığı devrimler ve Almanya’nın Türkiye’yi kaybetme korkusundan dolayı Türkler’i Avrupalı olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Almanya’da Türk kökenli Yahudilerin birçoğu Berlin’de yaşıyordu. Türkiye Almanya’daki Türk kökenli Yahudileri vatandaşlıktan çıkarınca bu insanlar sahipsiz kaldı. Ahmet Asker adlı akademisyen şu bilgileri vermektedir:

                “1939 nüfus sayım sonuçlarına göre Almanya’daki Türkiyeli Yahudilerin nüfusunda ciddi bir gerileme yaşandığı görülmektedir. İlhak edilen Avusturya dâhil, bütün Almanya’da Türkiye vatandaşlığına sahip Yahudilerin sayısı 263’e düşmüştü ve bunların 101’i Berlin’de yaşıyordu. Rakamlardaki bu gerileme, fırsatını bulan az sayıdaki Türkiyeli Yahudilerin Nazilerin baskı ve şiddetine dayanamayıp Almanya’yı terk ettiğini düşündürmektedir. Fakat azalmanın asıl önemli sebebi Türkiyeli Yahudilerin Türkiye tarafından vatandaşlıktan çıkarılmaları olmuştur48. Sonuçta Nazi rejiminin Türkiyeli Yahudilere gösterdiği zorunlu müsamaha geçici olmuş ve “…….” diğerleri gibi onlar da ilk fırsatta bertaraf edilmişlerdi.” (Asker, 2012, s. 79-99)

                Bu konuyla ilgili absürt iddialar da yok değildir. Örneğin; Hazar Türkleri’ni Yahudileştirenlerin komünist ve kapitalist Yahudiler olduğu gibi. Kapitalistleri bir ölçüde mantıklı bulabilirim ama komünistlerin Hazar Türkleri’ni Yahudileştirmeyi dert edineceğini düşünmüyorum.

                Yahudi araştırmacı Kevin Brook Nazilerin Doğu Avrupa, Rusya ve Almanya’da soykırıma uğratılanların Hazar Türkleri olduğunu iddia etmiştir. Rus kökenli bilim insanı Gumilev ise olaya farklı bir noktadan bakmaktadır. Ona göre; Hazar Türkleri’nin geneli Yahudiliği benimsememiştir. Zira Yahudiliği benimseyenler sadece yönetici sınıftır. Yahudi yazar Arthur Koestler, 1976 yılında yayımlanan “Onüçüncü Kabile” adlı kitabında 740 yılında Yahudiliğe geçenlerin Hazar Türkleri olduğunu yazmıştır (haberalgazetesi.net, 2021). Osmanlı’nın kurulmasından sonra Hazar Türklerinin Doğu ve Batı Avrupa’ya geçtikleri de iddialar arasındadır. Yine bazı iddialara göre Yahudi devletinin kurucularının Hazar Türkleri olduğu da söylenmektedir.

                Bütün bu iddialar Türkçü-Turancı sitelerde bulunabilir. Ancak bu sitelerde bazen abartılı iddialarda gündeme getirilmiyor değil. Antropolojik kazılardan da soykırıma uğrayanların Türkler olduğu söylentiler arasındadır.

Bilimin sayesinde Hazar Türkleri’nin soykırıma uğradığı kanıtlanırsa Türkçü-Turancı ve ülkücü kesimin söylem değiştirmesi mümkün müdür?

Zaman gösterecek…

               

Kaynakça

Asker, Ahmet, “Nazi Irk Tasnifinde Türkler ve Ortadoğu Halkları”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies, XII/25 (2012-Güz/Autumn), s. 79-99.

https://haberalgazetesi.net/almanlarin-yaktigi-hazar-turkleri/ Son Erişim Tarihi: 05.08.2023.

Önceki ve Sonraki Yazılar