'MEB'de Büyük Operasyon'u yazan bir vali mi?

'MEB'de Büyük Operasyon'u yazan bir vali mi?

10 Eylül gecesi atılan “MEB’de Büyük Operasyon” tweeti ve ekindeki metinde dile getirilen iddialarla başlayan süreç, 18 Eylül’de CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın soru önergesiyle TBMM’ye taşındı.

ATALAY GİRGİN

 @atalaygirgin

Yıldırım Kaya, TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Soru Önergesi”nde, MEB’de olup bitenlere ilişkin iddiaları dile getirerek, özellikle Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle beş soru yöneltti. Ancak başlıktan ve yaşanan sürece ilişkin yeni iddialardan uzaklaşmamak ve yazının da hacmini gereğinden fazla genişletmemek kaygısıyla bu sorulara yer vermiyorum. Ve ilgilenenler için “Soru Önergesi”nin tam metnine ulaşabilecekleri linki1 aşağıya yazıyorum.

Neler Olmuştu?

Peki; 10 Eylül gecesinden 18 Eylüle kadar neler olmuştu? Bilenler ve özellikle de süreçten haberdar olmayanlar için kısaca anımsatalım:

10 Eylül’de paylaşılan “MEB’de Büyük Operasyon” metninde dile getirilen iddialar ve bunlarla ilişkilendirilen isimler ve olaylar üzerine, bu kişilerle ilintilendirilen sitelerden birisi olan MebPersonel.com’dan, 12 Eylül tarihinde “MEB’de Büyük Operasyonun Şifrelerinin Deşifresi”2 başlıklı ve ‘Özel Haber’ ibareli bir cevap yayınlandı. Ve nedense, kısa zamanda da yayından kaldırıldı!

Rastlantıya bakın ki aynı tarihte, MebPersonel.com’un sözüm ona ‘Özel Haber’inden habersiz olarak, Gerçek Gündem’de “Büyük Operasyon’ ya da MEB’de Neler Oluyor?”3 başlıklı yazı yer alıyordu.

14 Eylül’de Gerçek Gündem’de, “MEB’de Çeteler Çatışıyor. Bakan Ne Yapıyor?” başlıklı yazı yayınlanırken; aynı günün gecesinde, önce Kamudanhaber.net üzerinden servis edilen yine sözüm ona ‘Özel Haber’ ibareli cevap metni, birkaç saat sonra da Ajanskamu.net ve MebPersonel.com sitelerinden paylaşıldı. Cevap metninin başlığı yine aynıydı: MEB’de Büyük Operasyonun Şifrelerinin Deşifresi4.
Ancak her şey bunlarla sınırlı kalmadı ve burada bitmedi.

“MEB’de Büyük Operasyon”cuları hedef alan, iddiaların odağındaki malum grup, üç internet sitesi üzerinden servis edilen cevap yazısıyla öfkesini dindirememiş, hızını alamamış ve bunları yeterli görmemiş olmalı ki bir kez daha sahneye çıktı. Ve 15 Eylül’de, “Adım Adım Ziya Selçuk Devirme Operasyonu” başlığıyla kaleme aldıklar metni, whatsapp üzerinden önüne gelene ulaştırmaya giriştiler. Öyle ki neredeyse aynı gün bana bile ulaştı. 

Metindeki iddialar ve isimler en az “MEB’de Büyük Operasyon”da dile getirilenler kadar vahimdi. Ancak vahim olduğu kadar, en az 10 Eylül’de paylaşılan metindekiler kadar doğrulanmaya muhtaçtı. Bundan dolayı öncelikle iddialar bazında ve sorularla yol alacağız. Bakalım nereye varacağız? 

Ara Bir Çıkarım

Buradan hareketle öncelikle şu çıkarımı yapmak gerek: Adlarını belirttiğim metinlerden ve üç internet sitesi üzerinden servis edilen cevap yazılarından hareketle, şunu açıkça söylemekte herhangi bir sakınca olmadığı kanısındayım: 

MEB Merkez Teşkilatı’nda koltuk ve rant kavgasına tutuşmuş, en az iki organize güç, en az iki çıkar çetesi vardır. Bunların varlıkları da üç beş güne, üç beş haftaya değil, aylarca, yıllarca önceye götürülebilir. Ancak bunu yapacak ve olup biteni korkmadan, yılmadan ortaya serebilecek insanlara ihtiyaç var. Yani zoru, tehdidi görünce korkup sinmeyecek, kaçmayacak, parayı ve koltuğu görünce de satılmayacak insanlara… Yani toplumsal çözülme ve kültürel çürümenin en baştan en alta dek tüm kurumları sarmalına aldığı gümüz koşullarında bu insanları ara ki bulasın!

Velhasıl bu iş, kendini laf başı geldiğinde “Gerçek vatansever, gerçek Müslüman” ilan edenlerin ya da “Biz kimiz” derken, karşı grubu “Kürtçü”, “FETÖ”cü” olmakla itham ederek, hamaset yapanların, hamaset yaparken de “mangalda kül” bırakmayanların işi değildir. Aksine, etik değerlere, etik tutarlılığa ve ilkelere sahip olan; cesur, paraya pula, mala mülke tamah etmeyen ve satılmayan, satın alınamayan insanların işidir. Bu değerlere sahip olan kaç kişi var çevrenizde? Gümüz koşullarında bu niteliklere sahip kaç kişi kaldı? Kaç kişi bıraktılar ki…? Hele hele bürokrasinin üst kademelerinde… 

MEB’de Koltuk ve Rant Çeteleri Yeni Mi Belirdi?

Buradan hareketle biraz geriye dönelim ve bir anımsama, bir anımsatma yapalım: 

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, geçmiş yıllarda, örneğin 2018 yılında değindiği bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Ve 8 Haziran 2020’de yaptığı bir açıklamada bunu yineleyerek dedi ki “MEB taşra teşkilatını çeteler yönetiyor.”5 

Peki; MEB taşra teşkilatını atayanlar kim? Peki; taşra teşkilatını çeteler yönetiyorsa, onları atayan MEB merkez teşkilatını kimler yönetiyor olabilir? Peki; o MEB merkez teşkilatının sorumlu genel müdürleriyle, Teftiş Kurulu yetkilileriyle, daire başkanlarıyla, vd. el ele kol kola olanlar kim? Keza bu zat-ı muhteremler, sendikaların üst yöneticileriyle, o sendikaların MEB’deki sendikacılarıyla içli dışlı değil mi? 

Taşra teşkilatına ilişkin rahatsızlığını dile getiren Geylan, hem de bir felsefe öğretmeni olmasına rağmen, nedense, bu durumun MEB merkez teşkilatıyla bağını kurmuyor ya da kurma gereği bile duymuyordu. Neden? Ki bilir ki belki bilerek, belki umursamadığından, belki de aklına bile gelmediğinden olsa gerek… Sanki merkez temiz, yalnızca taşra kirliydi! 

Acaba neden? Merkezde rant ve koltuk kavgası yapan hiçbir çete grubu olmadığından mı? Yoksa başka nedenleri mi vardı? Elbette bunu ben bilemem. Bir kendileri bilir, bir de bilse bilse Allah bilir artık! Ama o da ne bu işlere karışır, ne de herhangi bir şey söyler!

Gelelim Başlıktaki Soruya

“Adım Adım Ziya Selçuk Devirme Operasyonu”ndaki iddialardan biri buna ilişkin. Diyorlar ki “MEB’de Büyük Operasyon”u yazan kişi bir validir? 

Resmi ya da gayrı resmi “Derin mahfiller”den teknik destek ve bilgi aldıklarına dair, dipnotta belirttiğim daha önceki yazdıklarında bariz emareler olan bu grubun iddialarını da dikkate almak gerek. Elbette bunlara teknik ve istihbari desteğini esirgemeyen resmi ya da gayrı resmi “derin mahfiller”de bulunanların kimler, hangi çevreler olduğunu da sormayı unutmadan… 

Peki; bir vali neden MEB’de olup bitenlere ilişkin bir metin kaleme alsın? Sonra da bunu, doğrudan yetkili makam ve mercilere iletmek ya da doğrudan Ziya Selçuk’a sunmak yerine, bu metnin twitter üzerinden servis edilmesine neden göz yumsun? Öte yandan kaç vali, MEB’in içinde yaşananları bilebilir ki…? 

Diyelim ki iddiaya göre bu metni bir vali yazdı. Eğer bu iddia doğruysa, söz konusu vali kimdir? Hatta MEB’in değişik birimleri ve bürokratlarıyla, bakan yardımcılarıyla düşüp kalkan, bilgi derleyebilen, MEB’deki yolsuzluk, rüşvet ve rant ilişkilerini, rant çetelerini ve içeride yapılan usulsüzlükleri, adam kayırmayıcılığını bilebilen kaç vali vardır ki…? 

Hatta doğrudan soralım: “MEB’de Büyük Operasyon”u Yazan Bir Vali Midir? Eğer öyleyse bu vali kimdir? Ya da kim olabilir? Acaba kendisi de MEB’deki koltuk, rant, rüşvet ve yolsuzluk çarkının bir parçası mıdır?

Yanıtı olan var mı?

          ****

Not: 1) Yukarıda “Bakalım nereye varacağız?” demiştim ya… Bekleyin efendim. Yakında daha çarpıcı iddialarla, işin ucunun nereye varıp varamayacağını hep birlikte değerlendireceğiz.

Not: 2) Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu yazıda da haklarındaki iddia ne olursa olsun, kendileri çıkıp açıklama yapana ve kendi iradeleriyle olayla ilişkilene kadar, etik anlayışım ve sorumluluğum gereği, belirtilen isimlere asla değinmeyeceğim. Bunun istisnası, olup bitenlere ve iddialara ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmalarda kayıt altına alınan resmi tespitler ya da resmi açıklama ne olursa olsun alenen kanıtlanma halidir. 

 

* Ankara Üniversitesi, DTCF Felsefe Bölümü mezunu ve “Arzu Okulu”, “Aşk Mavidir Öğretmenim”, “Lağımpaşalı”, “Öğretmen Düzenin Duvarındaki Tuğla”, “Edebiyat Nedir Ki…”, “Allah dedi Üstad-ı Azam” kitaplarının yazarı. Felsefenin Işığında / Felsefece; http://atalaygirgin.blogspot.com 

1 Yıldırım Kaya’nın “Soru Önergesi” tam metni:
http://yildirimkaya40.blogspot.com/2020/09/milli-egitim-bakanliginda-rusvet.html  
2 Aşağıdaki 4 nolu linkte karşınıza çıkan metinle bu linkteki metni karşılaştırın bakalım,
Aralarındaki farkları bulabilecek misiniz?
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Rl8zy38-dV4J:https://www.mebpersonel.com/haberler/mebde-buyuk-operasyonun-sifrelerinin-desifresi-h245113.html+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=ua&client=opera  
https://www.gercekgundem.com/yazarlar/atalay-girgin/2551/buyuk-operasyon-ya-da-mebde-neler-oluyor
4 İki no’lu dipnottakiyle karşılaştırılacak metnin linki:
https://www.gercekgundem.com/yazarlar/atalay-girgin/2557/mebde-organize-ceteler-catisiyor-bakan-ne-yapiyor
https://www.kamupersoneli.net/gundem/turk-egitim-sen-genel-baskani-talip-geylandan-egitim-dunyasini-h92974.html 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.