İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

İhracatçıya 8 ayda 1,4 milyar TL destek

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) "Devlet Destekleri Zirvesi'ne online katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracatçıya 2,5 milyar...

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) "Devlet Destekleri Zirvesi'ne online katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracatçıya 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini açıkladı.

ATSO'nun pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirdiği "Devlet Destekleri Zirvesi', büyük ilgi çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da online katıldığı zirvede, 10 farklı kurumun destekleri anlatıldı. KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra, genç ve kadın girişimciler zirveye yoğun ilgi gösterirken, devlet destekleri veren kurumlarla bir araya gelinerek bilgi alma fırsatı yakalandı.

Türkiye'nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve kalkınması açısından ihracatın kilit bir rol oynadığına dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle son 18 yıllık dönemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan etkileşimini oldukça derinleştiren Türkiye'nin, ihracat kapasitesini de hızla artırdığını kaydetti.

İHRACATÇI SAYISI İTHALATÇI SAYISINI GEÇTİ

Türkiye'nin dünya toplam mal ihracatı içindeki payının binde 9,6 seviyesine yükseldiğini anlatan Pekcan, "Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız 65 milyar dolar, hizmet ticareti fazlamız 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı sayımız her geçen gün artmaktadır. 2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay halihazırda yüzde 56,3'tür. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin sağlıyor olması kayda değer bir göstergedir" dedi.

BU YILKİ DESTEK 1,4 MİLYAR TL

Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, yılbaşından bu yana destek yönetim sisteminin hayata geçirildiğini ve tüm başvuruların online ortamda alındığını belirten Pekcan, destek sürecini ve sonuçlandırılmasını da online/dijital ortamda tamamladıklarını söyledi. 2019 yılında ihracatçılara 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek verdiklerini ifade eden Pekcan, "Antalyamız bu desteklerden 2019 yılında 22,5 milyon TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında faydalanmış olup, tüm Türkiye içinde yaklaşık yüzde 1'lik pay sahibi olduğu görülmektedir" dedi.

HİZMET İHRACATINA 254 MİLYON TL DESTEK

Hizmet ihracatı destekleri kapsamında Türkiye genelinde 2019 yılında 254,3 milyon TL destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Pekcan, bu yıl 8 ayda ise yaklaşık 148,3 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti. Pekcan, hizmet sektöründe Antalya'ya sağlık turizmi alanında 18,4 milyon TL tutarında destek sağlanmış olmasının kayda değer olduğunu da söyledi.

TEKNOLOJİ ODAKLI İHRACAT

İhracatta en hassas noktalardan birinin teknoloji odaklı ihracat olduğunu dile getiren Pekcan, "Son yıllarda üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın gerek teknolojiye dayalı imalatı, gerekse ürünlerdeki yerlilik oranını artırmaya yönelik motivasyonları artmıştır. 2019 yılında yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızın payı yüzde 3,5'a çıkmıştır. Orta ileri teknoloji sanayi ürün ihracatımız ise yüzde 36,4'lük pay ile ihracatımızda en yüksek paya sahip ürün kategorisini teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji sanayi ürün ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

ESNAFA 67 MİLYAR LİRA

Esnafa yönelik Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullandırılan devlet destekli ve faiz indirimli kredi bakiyesinin 67 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Pekcan, "Yalnızca 2020 yılının 8 ayında 35 milyar TL'lik kredi tahsisatı sağlanmıştır. Faiz indirimli kredi kullanan esnaf sayımız da 1,1 milyonu aşmıştır. Antalya ilimizdeki esnafımıza sadece bu yıl içerisinde 1,8 milyar TL üzerinde devlet destekli faiz indirimli kredi kullandırılmıştır" dedi.

SANAL FUAR DESTEĞİ

Desteklerin yanı sıra, birçok proje ve çalışmanın da hayata geçirildiğinden bahseden Bakan Pekcan, Covid-19 sürecinde iş insanlarının hareketliliği kısıtlandığı için sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygulamalarını devreye aldıklarını ve ihracatçıya yeni bir tanıtım olanağı sağlandığını söyledi. Pakcan, "Mayıs ayından bu yana 8 farklı genel ticaret heyeti, 15 farklı sektörel ticaret heyeti sanal ortamda icra edildi. 3 bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Dört adet de sanal fuar gerçekleştirilmiştir" dedi.

KOLAY İHRACAT

28 Ağustos tarihinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi çağın teknolojilerini kullanarak ihracatçılara kapsamlı bir online/dijital danışmanlık hizmeti sunan "Kolay İhracat Platformu'nun devreye girdiğini söyleyen Pekcan, "Kolayihracat.gov.tr adresinden erişilen platformun "Akıllı İhracat Robotu" gibi fonksiyonları sayesinde ülke bazında pazar görünümleri ile ilgili somut bilgi ve öneriler sunulmakta, ihracatçımızın ihracata hazırlıktan ihracatın gerçekleştirilmesi aşamasına kadar ihtiyaç duyabileceği hemen her türlü teknik ve hukuki bilgi, etkin ve güncel bir biçimde tek elden kendilerine aktarılmaktadır" diye konuştu.

'DESTEKLER REEL SEKTÖRÜN AYAKTA KALMASINI SAĞLADI'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Antalya'nın tarım, turizm, ticaret ve teknolojinin merkezi, dört dörtlük bir şehir olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, kamu desteklerine ulaşımın Covid-19 sürecinde daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti. ATSO'nun düzenlediği zirvenin çok yerinde bir adım olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. Elbette takip ettiğimiz pek çok konu ve sıkıntı da var. İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız" dedi.

PANDEMİ EN FAZLA TURİZM BÖLGELERİNİ ETKİLEDİ

ATSO Başkanı Davut Çetin, koronavirüsün ekonomik olarak en fazla turizm bölgelerini etkilediğini vurguladı. Turizmin Antalya'da ticareti, hizmet sektörünü ve sanayi sektörünü etkilediğini anlatan Çetin, "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız yüzde 82 oranında azalmıştır. Haziran ayı SGK verilerine göre ülkemizde 4A çalışan sayısı bir yılda 295 bin azalmıştır, bunun 148 bini veya yarısı Antalya kaynaklıdır" dedi.

CİRO KAYBI ORTALAMA YÜZDE 35

Pandemi döneminde yapılan anket sonuçlarına göre ortalama ciro kaybının yüzde 50 civarında olduğuna dikkat çeken Çetin, "Temmuz ayında BAGEV olarak Antalya, Burdur, Isparta illerimizde bölge odalarımızla birlikte yaptığımız 1600 katılımlı ankete göre, Batı Akdeniz'de ortalama ciro kaybı yüzde 35 civarında. Beklendiği gibi turizm ve hizmet sektöründe ciro kaybı daha yüksektir. Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakındır. Merkez Bankamızın hesabına göre turizm gelirinde yüzde 60 düşüş, ülke milli gelirini yüzde 4 civarında düşürmektedir. Bu da bizim raporumuzda Antalya ekonomisinin yüzde 15-22 arasında daralacağı öngörüsünü doğrulamaktadır" diye konuştu.

DESTEKLER 2021 SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMELİ

Bu dönemdeki kredi paketleri, kısa çalışma ödeneği, vergi ve prim ertelemesi gibi önlemlerin işletmelerin ayakta kalmasını sağladığını belirten Çetin, "Antalya'da turizm ve turizme bağlı işletmeler için zorluklar devam etmektedir. Antalya'da bu sektörlerde destekler 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmelidir. Şimdi önümüzdeki büyük mesele vergi, prim ve kredi ödemeleridir. Ödeme gücünü kaybetmiş işletmeler ödemelerin yeniden ertelenmesini, pandemi desteklerinin devam etmesini beklemektedir" dedi.

KDV İNDİRİMİ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Üyelerden sürekli olarak KDV indirimi ve düşük faizli kredi talebi geldiğine de işaret eden Çetin, "İş akdi feshinin yasak olması yakınmalara yol açmaktadır. İstihdamı azaltmamak kaydıyla haklı nedenlerle feshe izin verilmelidir. Bir başka meselemiz kamu kurumlarının özel sektöre borçlarıdır. Şu günlerde kamu kurumlarının, belediyelerin, hastanelerin borçlarını ödememesi medikal sektörü gibi sektörlere ilave yük getirmektedir. Tarım sektörümüzde üretim ve ihracat artmıştır, fakat gelir artışı girdi maliyetlerinin gerisinde kalmıştır. Toptancı Hal Kanunu, Antalya gibi üretici bölgelerin özelliklerini göz önünde tutmalı, üreticileri tatmin edecek biçimde ele alınmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.